Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van algemene dekkingsmiddelen en organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 135.730
Baten € 786.241
Saldo € -650.511
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 16:16:53 met de export van 11/09/2023 16:01:05